Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie

Lekcja biblioteczna "Porozmawiajmy o Polsce

Dzieci z przedszkola w Starych Jabłonkach uczestniczyły w lekcji bibliotecznej – „Porozmawiajmy o Polsce”, podczas której poznały legendę o historii powstania Państwa Polskiego oraz uczestniczyły w pogadance o symbolach Polski.