Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie

Boże Narodzenie w Tradycji Polskiej

GMINNY KONKURS

„BOŻE NARODZENIE W TRADYCJI POLSKIEJ”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Bożonarodzeniowym na najpiękniejszą:

- kartkę świąteczną,

- ozdobę świąteczną,

- stroik świąteczny

Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Liczy się pomysłowość i samodzielność wykonania, (jeżeli dziecku pomaga rodzic/opiekun to należy podpisać prace imieniem i nazwiskiem dziecka oraz rodzica/opiekuna)

I. Cele konkursu:

- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia 

- prezentacja uzdolnień i umiejętności plastycznych i rękodzielniczych

- nawiązanie bliższych relacji rodzinnych

- kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na pokolenie

- doskonalenie umiejętności twórczych

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych.

II. Uczestnicy i ocena prac:

Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatora w kategoriach:

- przedszkole

- klasy I – III

- klasy IV -VI

- klasy VII - VIII

- młodzież, dorośli

 

III. Zasady uczestnictwa:

Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres uczestnika bądź placówki, która zgłasza prace, nr.tel. i dostarczyć do GCK-B Samborowo

do dnia 15 grudnia 2021 r. 

 

IV. Kryteria oceny:

oryginalność, różnorodność użytych materiałów, pomysłowość, estetyka wykonania.

Mile widziane będzie użycie materiałów naturalnych, między innymi: szyszek, gałązek, korzeni, suszonych owoców (nie zaleca się gałązek drzew iglastych z uwagi na szybkie opadanie igieł).

 

V. Nagrody:

Organizatorzy  Konkursu decydują o ilości nagród.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, wręczeniu nagród i lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej GCK-B Samborowo www.gckbsamborowo.pl oraz na Facebook-u Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie.

 

VII. Postanowienia końcowe:

Prace  konkursowe zostaną wykorzystane do ekspozycji w GCK-B, a następnie zwrócone autorom. Prace, które nie zostaną odebrane do dnia 15.01.21r. przechodzą na własność organizatora konkursu.

W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

 

Złożenie prac na konkurs  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 VIII. Prawa organizatora:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora do czasu zakończenia konkursu, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem  zgody na umieszczenie wizerunku/ wizerunku dziecka na stronie internetowej placówki, mediach społecznościowych oraz prasowych, przetwarzania w/w danych osobowych w zakresie działalności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w konkursu  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 668460654 lub mailowo gckbsamborowo@op.pl