Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie

Najpiękniejsza kartka mikołajkowa w ramach akcji Jesteśmy Murem za Polskim Mundurem

Gminny Konkurs na najpiękniejszą kartkę mikołajkową

w ramach akcji

„Jesteśmy Murem za Polskim Mundurem”

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie  na najpiękniejszą kartkę mikołajkową.

Kartki zostaną przekazane wraz z upominkami dla żołnierzy  i funkcjonariuszy służb mundurowych w ramach akcji „Jesteśmy Murem za Polskim Mundurem”

 

Kartki mogą być wykonane dowolną techniką.

I. Cele konkursu:

- kultywowanie postaw patriotycznych

- prezentacja uzdolnień i umiejętności plastycznych i rękodzielniczych

- nawiązanie bliższych relacji rodzinnych

- doskonalenie umiejętności twórczych

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych.

II. Uczestnicy i ocena prac:

Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatora w kategoriach:

- przedszkole

- klasy I – III

- klasy IV -VI

- klasy VII - VIII

- młodzież, dorośli

III. Zasady uczestnictwa:

Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres uczestnika bądź placówki, która zgłasza prace, nr.tel. i dostarczyć do GCK-B Samborowo

do 29 listopada 2021 r. 

 

IV. Kryteria oceny:

oryginalność, różnorodność użytych materiałów, pomysłowość, estetyka wykonania.

V. Nagrody:

Organizatorzy  Konkursu decydują o ilości nagród.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 listopada 2021 roku

Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej GCK-B Samborowo www.gckbsamborowo.pl oraz na Facebook-u Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Samborowie.

 

Złożenie prac na konkurs  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 VII. Prawa organizatora:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną wysłane wraz z upominkami dla żołnierzy i funkcjonaroiuszy służb mundurowych strzegących polskich granic. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem  zgody na umieszczenie wizerunku/ wizerunku dziecka na stronie internetowej placówki, mediach społecznościowych oraz prasowych, przetwarzania w/w danych osobowych w zakresie działalności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w konkursu  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 668460654 lub mailowo gckbsamborowo@op.pl