Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie

Serce dla serca

REGULAMIN KONKURSU pt. „SERCE OD SERCA”

Organizator konkursu:

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest dzieci, młodzieży i dorosłych

Cel główny konkursu:

Dzień 14 lutego jest okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. Zamierzeniem konkursu jest podzielenie się radością, gestem, przekazaniem ciepła i miłości mieszkańcom i personelowi DPSu i Rodzinnych Domów Opieki a przez podarowanie niewielkich własnoręcznie wykonanych upominków pokażemy, że o nich pamiętamy.

Cele szczegółowe konkursu:

  • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,
  • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,
  • kształcenie umiejętności pięknego wyrażania uczuć,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Prace konkursowe:

  • zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy zainspirowanej szeroko pojętym tematem: SERCE,
  • technika wykonania pracy dowolna np.: rysunek, laurka, wyszywanka, rzeźba, biżuteria, stroik, ramka do zdjęć, maskotka - wszystko z elementem serca,
  • prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie,
  • każdy uczestnik konkursu może wykonać  jedną lub więcej prac,
  • praca biorąca udział w konkursie musi zawierać metryczkę (imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer telefonu lub adres e-mail)
  • udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora. Prace nie będą zwracane Autorom.

Termin dostarczenia prac i wyniki:

Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Organizatora najpóźniej

do dnia 11 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 lutego br. na stronie internetowej www.gckbsamborowo.pl oraz na facebooku.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem  zgody na umieszczenie wizerunku/ wizerunku dziecka na stronie internetowej placówki, mediach społecznościowych oraz prasowych, przetwarzania w/w danych osobowych w zakresie działalności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w konkursu  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 668460654 lub mailowo gckbsamborowo@op.pl