Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie

Obrzędowość Świąt Wielkanocnych

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie zaprasza do udziału w konkursie

„Obrzędowość Świąt Wielkanocnych”

 

I.  Kategorie konkursowe:

pisanki, kraszanki

palmy wielkanocne

stroiki, ozdoby świąteczne

kartki świąteczne

II. Cele konkursu:

- kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych,

- promocja wszelkich form rękodzieła,

- wyszukiwanie talentów i pobudzenie ich do doskonalenia swojego warsztatu,

- poznawanie różnorodnych tradycyjnych wzorów, motywów zdobniczych,

- prezentacja uzdolnień i umiejętności plastycznych i rękodzielniczych

III Postanowienia konkursowe

Prace  konkursowe zostaną wyeksponowane, a następnie sprzedane na kiermaszu dobroczynnym, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

 

IV. Uczestnicy i ocena prac

Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatora.

Prace oceniane będą w kategoriach:

- przedszkole

- klasy I – III

- klasy IV -VI

- klasy VII - VIII

- młodzież, dorośli

V. Zasady uczestnictwa :

Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Liczy się oryginalność, różnorodność użytych materiałów, pomysłowość, estetyka i samodzielność wykonania, (jeżeli dziecku pomaga rodzic/opiekun to należy podpisać prace imieniem i nazwiskiem dziecka oraz rodzica/opiekuna)

Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres uczestnika bądź placówki, która zgłasza prace, nr.tel. i dostarczyć do GCK-B Samborowo do dnia 28.03.2022r.

VI. Nagrody

Organizatorzy  Konkursu decydują o ilości nagród.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gckbsamborowo.pl i fanpage w dniu  01.04.2022r. 

Odbiór nagród  od 25.04.2022r.

 

 VII. Prawa organizatora:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora do czasu zakończenia konkursu, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem  zgody na umieszczenie wizerunku/ wizerunku dziecka na stronie internetowej placówki, mediach społecznościowych oraz prasowych, przetwarzania w/w danych osobowych w zakresie działalności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w konkursu  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Złożenie prac na konkurs  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 668460654 lub mailowo gckbsamborowo@op.pl