Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie

Najpiękniejsze kwiatki na Dzień Matki

Regulamin konkursu plastycznego

„Najpiękniejsze Kwiatki na Dzień MATKI”

 

 1. Organizator:

Gminne Centrum kulturalno-Biblioteczne w Samborowie

 1. Cele konkursu:
  - rozwijanie zdolności i zainteresowań,
  - popularyzowanie twórczości plastycznej,
  - oryginalny sposób uczczenia Dnia Matki
 2. Temat konkursu: Namalowanie kwiatów dedykowanych przez autora swojej Mamie.
 3. Forma i technika prac plastycznych:

- prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie,
- format pracy A4 lub A3,

- technika wykonania-dowolna
- jedna osoba może zgłosić maksymalnie 1 pracę
- każda z prac powinna posiadać metryczkę, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz jego wiek, adres zamieszkania, numer telefonu lub e-mail.

Zdjęcia wykonanych prac należy przesłać na maila:gckbsamborowo@op.pl lub Messengera Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie, bądź dostarczyć do GCK-B Samborowo do dnia 25 maja br.  
5. Kryteria oceny prac:
- zgodność z tematyką konkursu
- oryginalność pomysłu

- ciekawa technika
- estetyka wykonania pracy.
6. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Prace zostaną ocenione przez komisję, powołaną przez organizatora konkursu.
7. Ogłoszenie wyników konkursu: 26 maja 2022r. na stronie internetowej organizatora i facebooku.

 1. Prawa organizatora:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora do czasu zakończenia konkursu, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem  zgody na umieszczenie wizerunku/ wizerunku dziecka na stronie internetowej placówki, mediach społecznościowych oraz prasowych, przetwarzania w/w danych osobowych w zakresie działalności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w konkursu  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Złożenie prac na konkurs  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 668460654 lub mailowo gckbsamborowo@op.pl