Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie

"Boże Narodzenie w tradycji polskiej"

GMINNY KONKURS RĘKODZIEŁA

„BOŻE NARODZENIE W TRADYCJI POLSKIEJ”

 

REGULAMIN

 1. Cele konkursu:
 • kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia 
 • prezentacja uzdolnień i umiejętności plastycznych i rękodzielniczych
 • nawiązanie bliższych relacji rodzinnych
 • kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na pokolenie
 • doskonalenie umiejętności twórczych
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz dorosłych
 1. Kategorie konkursowe:
 • stroik
 • bombka
 • ozdoba
 • kartka świąteczna (bez wpisu w środku)

Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Liczy się pomysłowość i samodzielność wykonania, (jeżeli dziecku pomaga rodzic/opiekun to należy podpisać prace imieniem i nazwiskiem dziecka oraz rodzica/opiekuna).

III. Uczestnicy i ocena prac:

Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatora w kategoriach:

- przedszkole

- klasy I – III

- klasy IV -VI

- klasy VII - VIII

- młodzież, dorośli

 1. Zasady uczestnictwa:

Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres uczestnika bądź placówki, która zgłasza prace, nr.tel. i dostarczyć do GCK-B Samborowo do dnia 6 grudnia 2022r. do godz.16.00. 

 1. Kryteria oceny:

oryginalność, różnorodność użytych materiałów, pomysłowość, estetyka wykonania.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, wręczeniu nagród i lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej GCK-B Samborowo www.gckbsamborowo.pl oraz na Facebook-u Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie.

Organizatorzy  Konkursu decydują o ilości nagród. Nagrody laureatom zostaną wręczone 11 grudnia br. o godz. 12.00 podczas kiermaszu dobroczynnego, który odbędzie się przy Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego1 w Ostródzie.

VII. Postanowienia końcowe:

Prace  konkursowe zostaną sprzedane podczas kiermaszu dobroczynnego, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na świąteczną pomoc uchodźcom z Ukrainy. Kiermasz odbędzie się 11 grudnia br. przy Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie o godz. 12.00.

W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

Złożenie prac na konkurs  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 VIII. Prawa organizatora:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem  zgody na umieszczenie wizerunku/ wizerunku dziecka na stronie internetowej placówki, mediach społecznościowych oraz prasowych, przetwarzania w/w danych osobowych w zakresie działalności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w konkursu  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 668460654 lub mailowo gckbsamborowo@op.pl